Semih Zeki mimari yapıların ideolojik, tinsel ve görsel etkilerini irdeliyor…
Mimari yapıların ideolojik, tinsel ve görseletkilerini inceleyerek yapı çözümü deneyen ve gündelik yaşamın sığlığına eleştirel bir göndermede bulunan Semih Zeki’nin “Brüt Katmanlar” isimli kişisel sergisi 25 Mart - 18 Nisan 2015 tarihleri arasında Bozlu Art Project Nişantaşı’nda.

Yapıtlarında adeta insan anatomisini inceliyormuşçasına mimari yapıları irdeleyen, parçalayıp birleştiren ve böylece sürekli üreyen ve gelişen bir dil oluşturan Semih Zeki’nin mimari formlardan hareketle kurguladığı yapı, sergide yer alan resimlerinin de çıkış noktasını belirliyor.

Her katmanın bir önceki katmanın üzerine gelerek onu değiştirmesi ya da üstünü kapatarak etkisini azaltması, kitle iletişim araçları ile günlük hayatımıza sokulan imgelere benziyor.” diyen Semih Zeki, bu kurgudan hareketle artık ikonikleşen mimari yapılara veya her gün önünden geçip gittiğimiz yarım kalan bir inşaat çalışmasına yeniden bakmayı deniyor. Semih Zeki’nin resimlerinde üst üste gelen katmanlar, her katmanın bir öncekinin üzerine gelerek onu değiştirmesi ya da üstünü kapatarak etkisini azaltması gibi unsurların altını çizerek, günlük hayatımıza kitle iletişim araçları ile sokulan imajlara atıfta bulunuyor. Yüzeye eklenen her renk, imge ya da çizgiyle başlangıç noktasından uzaklaşan, apayrı bir hal alan resimler böylece her gün binlerce imajın etkisiyle evrilen insan doğasının değişimini sorguluyor.

Bina konstrüksiyonlarının, beton blokların, sürekli değişen yapıların doğayı geri plana itmesi ve birey özelliğini yitirerek sosyal yaşam içinde genetik yapısı bozulmuş bir varlığa dönüşen insanın doğa ile olan çarpık ilişkisini irdeleyen Semih Zeki’nin “Brüt Katmanlar” isimli kişisel sergisi 25 Mart - 18 Nisan 2015 tarihleri arasında Bozlu Art Project Nişantaşı’nda görülebilir.
 
Semih Zeki
1981 yılında Bolu’da doğan Semih Zeki, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Işık Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Semih Zeki’nin resimlerinde ağırlıklı olarak bozarak müdahale ettiği ve yan yana getirerek değiştirdiği mimari yapılarla, kütlelerin kendi içinde taşıdığı devingen şeffaf formlarla ve forma müdahale eden çizgilerle karşılaşırız. Doğa ise sanatçının resimlerinde bazen direkt bazen de gizli bir öznedir. Üst üste gelen katmanlardan oluşan bir karmaşa sürecini bize irdeleten ama buna karşın karmaşadan uzak, dingin ve geniş espaslar içinde oluşan yapıtları zamanın nasıl biçimlendiğini göstermesi açısından önemlidir.

İlgili Sergiler