Bozlu Art Project Nişantaşı, 22 Ekim - 5 Aralık tarihleri arasında Türk sanatının önde gelen isimlerinden Özdemir Altan’ın “Krallar ve Kraliçeler’den Don Kişot’lara” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bozlu Art Project Nişantaşı, Türk sanatının önde gelen isimlerinden Özdemir Altan’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Özlem İnay Erten’in yaptığı sergide, Özdemir Altan’ın 1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği “Krallar ve Kraliçeler” serisinden, 1970’li yıllardaki “Gerçekçi Dönem”ine, 1980’li yıllarda ürettiği kavramsal sorgulamalar içeren üç boyutlu işlerinden, kolajlara ve 1990’lı yıllarda başlayıp günümüze kadar devam ettirdiği Soyağaçları’ndan, son dönem çalışmalarını içeren Don Kişot serisine kadar uzanan farklı dönemlerinden örneklerin yer alacağı geniş bir seçkiye yer verilecek. Sanatçının bu tarihler arasındaki ara dönemlerinin ve kolektif çalışmalarının da izlenebileceği sergi, Altan’ın uzun sanat yaşamında giderek daha da netleşen sanatsal görüşlerinin özeti niteliğinde.
 “…Sanat referans verir, etki kaçınılmazdır, yöntem değil sonuç önemlidir… 
 
…Sanat birbirinden farklı kavram, köken, yapı ve mantıkların bir araya gelmesiyle oluşur…
 
…Sanata zorla anlam yüklenemez. Onun kendi anlamını kendisinin bulmasına izin verilmelidir...”
 
gibi motto niteliğindeki sözleriyle sanata dair görüşlerini yineleyen ve çalışmalarını uzun yıllardır bu doğrultuda devam ettiren sanatçının, yetmiş yıla yaklaşan sanat yaşamındaki önemli köşe taşlarını yansıtmayı amaçlayan sergi, her değişimin ve başlanan yeni serinin bir sanatçı için kendi içinde barındırdığı “risk” unsurundan hareketle, Altan’ın uzun yıllardır devam ettirdiği coşkulu arayışları gözler önüne sermek istiyor.
22 Ekim - 5 Aralık tarihleri arasında Bozlu Art Project Nişantaşı’nda izlenebilecek sergide, sanatseverler Özdemir Altan ile yapılacak sanatçı konuşmasına da katılabilecekler.