Yazar

Özlem İnay Erten

Yayın Yönetmeni

Oğuz Erten

Sayfa Sayısı

352

Ebat

30 x 23,5 cm

ISBN

978-605-80776-8-3

Baskı Bilgileri

1. Baskı, İstanbul, 2022

Çeviri

Feride Eralp, Selim Karlıtekin

Editör

Özlem İnay Erten

Dr. Şükrü Bozluolçay’ın kırk yıla yaklaşan bir süreç içerisinde oluşturduğu sanat koleksiyonu, 19. yüzyıldan günümüze klasik, modern ve çağdaş sanat yapıtlarını içeriyor. Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan, sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten’in kaleme aldığı “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli kitap, Türkiye sanatının kronolojik süreçteki gelişimini koleksiyondaki yapıtlar üzerinden ele alarak, sanat tarihimiz hakkında kapsamlı bir perspektif ortaya koyuyor.

Dr. Şükrü Bozluolçay koleksiyonu, Türkiye’de tuval resminin ilk örneklerini veren Asker Ressamlar Kuşağı’ndan başlayıp, Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet’e geçişte önemli bir varlık gösteren 1914 Kuşağı sanatçılarına, Müstakiller ve d grubu gibi ilk sanatçı örgütlenmelerine dek uzanıyor, ardından 50’li ve 60’lı yıllarda varlık gösteren Paris Okulu, 1968 Kuşağı sanatçıları gibi oluşumların izini sürerek günümüz sanatçılarının yapıtlarına kadar ilerliyor. Koleksiyonun çok yönlü yapısı, tarihsel süreçte yaşanan kültürel, sanatsal, sosyal değişimleri, yeni ifade biçimlerini ve düşünsel gelişmeleri yansıttığı kadar güncel sanat üretimlerine de yer vermesi dolayısıyla, geleceğin değerlerine de bir kapı açmayı olanaklı kılıyor.

Kitap dolayısıyla Bozlu Art Project Mongeri Binası 12 Ocak – 26 Mart 2022 tarihleri arasında “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli sergiye de ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin sanatına dair 19. yüzyıldan günümüze klasik, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının bir arada görülebileceği sergide sanatseverler, sanat tarihimizde iz bırakan ikonik yapıtların yanı sıra Dr. Şükrü Bozluolçay’ın “Sanatçı Atölyeleri Koleksiyonu”ndan örnekler de görebilecekler.

Kitabı satın almak için contact@bozluartproject.com adresinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Diğer "Özlem İnay Erten" Yayınları