Bozlu Art Project, 21 Ocak - 21 Şubat tarihleri arasında Utku Dervent ve İlker Yardımcı’nın Being There / Orada Olmak isimli sergisine ev sahipliği yapıyor…
 

Bozlu Art Project, 2015 yılının ilk sergisini Utku Dervent ve İlker Yardımcı’nın resim ve heykellerinden oluşan bir seçki ile açıyor. Jerzy Kosiński’nin ünlü romanına referansla “Being There” başlığını taşıyan sergi, Utku Dervent ve İlker Yardımcı’nın yapıtlarındaki biçimsel uyumdan hareketle, aynı bahçede olmak, zamansızlık, gerçekliğin algılanması ve anlamlandırılması gibi kavramlara gönderme yaparak, sanattaki farklı disiplinler arasındaki uyum ve karşıtlıkların altını çiziyor.

İnsanların birbirleri ile olan iletişimlerinde söylediklerinin aynı zamanda söylenen kişiye de ait olduğu kurgusundan yola çıkarak, sanatçının atölyesinden ayrılan her yapıtın izleyici ile birlikte yeni bakış açıları ve anlamlar kazanmasına vurgu yapan sergi, tanımsız bir mekân ve zamanda buluşan imgeler dünyasının kuşbakışı bir gözle algılanabilecek aykırı perspektiflerini sorguluyor.

Resimlerini uzun yıllardır biçim-uzam ve ışık-renk ilişkileri üzerinden kurgulayan Utku Dervent, soyut geometrik kurgularla, bütünlük-uyum-denge gibi temel olguların olasılıklarını sorgulamakta, kendisi için bu olasılıklar oyununun en belirleyici ve cazip yanının, figürasyonun getirdiği, benzerlik, oran-orantı gibi koşulların ve bilinen-tanıdık nesnelerin oluşturacağı çağrışımların engelleyici etkisini azaltmak olduğunu vurgulamaktadır.

Heykellerinde temel formların etkileşimleri ve kesişimleriyle, kelimesiz ve duyumlara dayalı bir iletişim algısı oluşturmaya çalışan İlker Yardımcı ise çağrışımlar ve bu düşünsel ivmeyle heykelin/formun statik evreninden dinamik bir kategori yaratmayı amaçlamaktadır.

Utku Dervent ve İlker Yardımcı’nın soyut geometrik formlardan hareketle oluşturduğu yapıtlarındaki kurgusal birliktelik Kosiński’nin “bahçe” metaforundan yola çıkarak, “olmak istenilen yer” kavramına gönderme yapıyor ve aynı bahçede olmanın izleyici belleğindeki izdüşümleri ile duyumsal bir iletişim ortaya koyabilmeyi amaçlıyor.

Utku Dervent
1967’de İstanbul’da doğan Utku Dervent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında düzenlenen 29. DYO Resim Yarışması’nda başarı ödülü alan sanatçının aynı yıl başlayan akademik hayatı, sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde devam etti. Resimlerini uzun yıllardır biçim-uzam ve ışık-renk ilişkileri üzerinden kurgulayan Utku Dervent, soyut geometrik resimlerinde, bütünlük-uyum-denge gibi temel olguların olasılıkları sorgulamakta, biçimlerin ilişkisini hikâyelerden arındırmayı amaçlamaktadır. Yapıtlarında görülen simetrik düzen anlayışında, bir dönem iç mimari ve dekorasyon alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve mimarlık eğitiminden etkiler göze çarpan Utku Dervent, mimarlık formasyonundan hareket ederek, soyut resmi geometrik olanaklar çerçevesinde çoğulluktan tekliğe uzanan bir yapı içinde kurgulamaktadır. Yapıtları çok sayıda kişisel ve karma sergide yer alan Utku Dervent, Yeditepe Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak ders vermektedir.
İlker Yardımcı
1974 yılında Konya’da doğan İlker Yardımcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Heykellerinde uzun zamandır metal malzemenin yeri ve anlatım olanaklarını sorgulayan sanatçının “Prizmanın Telaşı” isimli metal heykeli, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları Kent Heykelleri Yarışması'nda, Pekin'de uygulanmak üzere seçilen, 26 uluslararası projeden biridir. Heykellerinde temel formların etkileşimleri ve kesişimleriyle, kelimesiz ve duyumlara dayalı bir iletişim algısı oluşturmaya çalışan İlker Yardımcı, çağrışımlar ve bu düşünsel ivmeyle heykelin/formun statik evreninden dinamik bir kategori yaratmayı amaçlamaktadır. Sanatçının heykelleri çok sayıda kurum ve özel koleksiyonda yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergiye, fuara ve bienale katılan sanatçı son olarak “Lirik İleti” isimli heykeliyle, 2014 yılında Çin’in Qingdao kentinde düzenlenen Uluslararası EXPO Heykel Parkı Yarışması’nda ikincilik ödülü almış, “A-Lone”/“Yalnız” adlı eseri ise 12-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında Arjantin’in Chaco eyaletinde düzenlenen Uluslararası Heykel Bienali’nde dördüncülük ödülüne layık görülmüştür. İlker Yardımcı, Düzce Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Heykel Bölümü başkanlığı görevini yürütmekte ve yardımcı doçent doktor olarak ders vermektedir.