Bozlu Art Project Mongeri Binası, 19 Haziran – 2 Eylül 2023 tarihleri arasında “Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’nun en ilgi çekici bölümlerinden biri olan “Sanatçı Atölyeleri” koleksiyonunun küratörlüğünü Oğuz Erten, sanat tarihinin en önemli temalarından biri olan “Sanatçı Otoportreleri” koleksiyonunun küratörlüğünü ise Dr. Özlem İnay Erten üstleniyor.

…Atölye bir mabet bir ana karnı,”BEN”im kabuğum… Çok entim bir yer. Yalnızlık divanı. Dünyaya ve hayata çok yukarılardan, uzaklardan kuş bakışı bakma, yahut derin kuyulara dalma rampası… (KOMET)

Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’nun en dikkat çekici bölümlerinden biri olan “Sanatçı Atölyeleri” koleksiyonu, Osmanlı dönemi ressamlarından günümüz sanatçılarına dek, farklı jenerasyondan birçok sanatçının palet, fırça, önlük, boya tüpleri gibi sanatsal üretimleri esnasında kullandıkları malzemeleri kapsayan içeriğiyle, “sanatçı ve atölye” ilişkisini yansıtan yeni okumalara olanak tanımayı, Türkiye’de koleksiyon fikri ve mantığına yeni bir bakış sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de bu kapsamdaki tek örnek olan koleksiyonda Şevket Dağ’dan, Fahrelnissa Zeid ve Nejad Melih Devrim’e, Mübin Orhon’dan, Mehmet Güleryüz, Nur Koçak, Komet, Utku Varlık, Neş’e Erdok, Seyhun Topuz ve Bedri Baykam’a kadar çok sayıda sanatçının atölyelerinde kullandıkları kendileri ile özdeşleşmiş malzemeleri görebilmek mümkün olacak.

Sanatçılar için hem yaşadığının, varlığının kanıtı hem de bir tür içe dönüş, kendiyle hesaplaşma, kendini nasıl gördüğü ve göstermek istediğinin delili olarak bir tür “iz” bırakma arzusunun dışavurumu gibi değerlendirilebilecek “Sanatçı Otoportreleri” ise sanat tarihinin en sıra dışı ve ilgi çekici konularından biri olarak, Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’nun önemli bir bölümünü temsil ediyor. Koleksiyonda yer alan, Süleyman Seyyid’den Nazmi Ziya Güran’a, Fahrelnissa Zeid’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Adnan Çoker’den, Burhan Uygur, Yüksel Arslan ve günümüz sanatçılarına kadar uzanan otoportreler, sanat tarihindeki önemli bir geleneğe ait dilin zaman içindeki değişimini yansıtırken, sanatçıların bireysel üsluplarındaki farklılıkları da gözler önüne seriyor.

Koleksiyonu yapılan nesnelerin tek başına taşıdığı anlamın ötesinde, bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkan çok boyutlu kavramsal çerçevesine odaklanan ve izleyiciye alternatif bakış açıları sunmayı amaçlayan “Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler” isimli sergi, 19 Haziran – 2 Eylül 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nın tarihi atmosferinde izleyici ile buluşuyor.