Anadolu’nun en geç keşfedilen antik kentlerinden biri olan Sagalassos, çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinin ziyareti ile yeni bir keşfe hazırlanıyor. 20 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda gerçekleşecek olan “Sagalassos İçin” başlıklı sergi bir sosyal sorumluluk projesi olmanın yanında sanat dünyasının ilgisini bu antik kente çekmeyi de planlıyor.

Burdur il sınırları içinde, Ağlasun ilçesinde yer alan ve günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanan yerleşim izlerine sahip olan Sagalassos, 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından fark edilerek ilk defa Batı literatüründe geçmeye başlar. Toros Dağları’nın sarp yamaçlarında yer almasından dolayı en iyi korunmuş antik kentlerden biri olan Sagalassos, en parlak dönemini Roma İmparatoru Hadrian (MS 117-138) zamanında yaşar. Bu tarihlerde Pisidya eyaletinin en önemli şehri olma ünvanını alır. Hadrian’ın dokunuşu ile şehrin en önemli anıtları ve sanatsal değerleri inşa edilmeye başlanır. Bu yükseliş dönemi MS 7. yüzyıla kadar devam eder ve sonrasında yaşanan deprem ve veba salgınları ile şehir düşüşe geçer. 13. yüzyıla kadar şehirde yaşamın izleri sürülmekle birlikte, bu tarihten sonra yerleşim ovaya yani bugün ilçe merkezi olan Ağlasun’a kayar.

Sagalassos’ta 1990 yılından bu yana, Belçika’nın köklü üniversitelerinden biri olan Leuven Üniversitesi’nin liderliğinde yapılan kazılarda birçok değerli arkeolojik eser keşfedilir. Anadolu’nun öne çıkan müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi’nin envanterinin önemli bir kısmını buradan çıkarılan eserler oluşturur. Ayrıca 2009 yılında Türkiye’nin Unesco Dünya Miras Geçici Listesi girmeyi başarır.

Bozlu Art Project, her yıl geleneksel hale getirdiği temalı yaz sergilerinde bu yıl Sagalassos’u konu ediniyor. Tarihi antik çağlara kadar uzanan, Büyük İskender’in geçtiği, Anadolu aydınlanmasının yeşerdiği topraklara bir kez daha bakıp günümüzün koşulları ile yeni ilhamlar yaratmanın yanında, Sagalassos Roma Hamamı’nın ayağa kaldırılması için yedi sanatçı bir araya gelerek Sagalassos Vakfı’nın yönlendirmesi ile geçmişe ışık tutmanın yollarını arıyor. 20 Haziran–31 Ağustos tarihleri arasında Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin yer aldığı bu sosyal sorumluluk projesi, Sagalassos Vakfı’nın desteği ile antik kenti ziyaret eden sanatçıların Sagalassos’tan etkilenerek ürettikleri yeni yapıtları veya bu sergide yer almasını arzu ettikleri yapıtlardan oluşuyor. Sergide yer alan yapıtların satışından elde edilecek gelir Sagalassos Vakfı’nın aracılığı ile antik kentin Roma hamamının ayağa kaldırılması için kullanılacak. Tarihin günümüze armağan ettiği Sagalassos’u yeni fikirler ve dünyalar ile buluşturarak geleceğe taşımayı amaçlayan sergiyi 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda görebilmek mümkün.