KAZIM KARAKAYA’NIN, BURSA’DAKİ DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA 5 AY BOYUNCA ÇALIŞARAK, ATIK MALZEMELERLE ÜRETTİĞİ HEYKELLERİNDEN OLUŞAN BİR SEÇKİ BOZLU ART PROJECT'TE...

Bozlu Art Project Nişantaşı, fuarlarla birlikte giderek hareketlenen sanat sezonuna heykeltıraş Kazım Karakaya sergisi ile devam ediyor. “Dönüşüm” isimli sergi, sanatçının son dönemde ürettiği yapıtlarının yanı sıra, Bursa’daki demir-çelik fabrikasında 5 ay boyunca çalışarak, atık malzemelerle ürettiği 11 heykelden oluşan bir seçkiyi içeriyor. “Herhangi bir nesnenin çağrışımlarının okunması mevcut kanının, önsel bilginin, yıkılması ile gerçekleşir. Aynı form, aynı malzemeden, farklı yansıtmaları kendi içinde taşıyabilir mi? sorusuna ‘Evet!’ cevabını veriyorum.” diyen Kazım Karakaya’nın bu sergisinde taş, alüminyum ve demir gibi farklı medyumlarla yaratıcılığın sınırlarını zorladığına, değişmeyen form dilinin malzemeyle birlikte çeşitlendiğine ve atık malzemenin ‘dönüşüm’üne tanıklık etmek mümkün olacak.
“Dönüşüm” isimli sergi atık malzemenin yeniden kullanımıyla birlikte endüstriyel üretimin sanatsal yaratıma dönüşmesini imlerken, bir taraftan da sergide yer alan “Savaşçılar” serisinde olduğu gibi insan olabilme hallerini ve güncel olaylardan hareketle insanın ‘dönüşüm’ünü sorguluyor. Sanatçının her geçen gün daha fazla normalleşen şiddet olaylarına karşı adeta bilinçaltının verdiği bir refleksle ürettiği “Savaşçılar” serisi heykelin ışık, gölge, boşluk, doluluk gibi biçimsel karşıtlıklarına atfen insanoğlunun içinde yaşattığı duyguların ve çelişkilerin karşıtlığını yansıtıyor.
Kafka’nın Gregor Samsa karakteri ile somutlaştırdığı kendine ve topluma yabancılaşan, günlük yaşamda derinliksiz ilişkiler yaşayan bireyin metaforu olan “Dönüşüm” isimli ünlü romanına atıfta bulunan sergi, malzemenin dönüşümüyle yeni bir biçim ve içerik kazanması ile insanoğlunun edilgen kalıplarla birlikte kendine yabancılaşması arasındaki ilişkiyi irdeliyor.
  

Kazım Karakaya Hakkında 

1971 yılında Ankara’da doğan Kazım Karakaya, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 1993 – 2003 yılları arasında heykeltıraş Mehmet Aksoy ile çalışmalarda bulundu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi’nde açan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye ve sempozyuma katıldı. Heykellerinde öteden beri organik eklemlenmelerden aldığı referansla malzemenin olasılıklarını arayan, malzeme ve form bütünlüğü arasındaki ilişkileri irdeleyen Kazım Karakaya, çoğul okumalara olanak sağlayacak şekilde malzemenin özüne dönmeyi amaçlamaktadır.

İlgili Sergiler