Sanatçı İlgen Arzık, ilk kişisel sergisi  'Gerçek Bir Hikâye' ile Bozlu Art Project'te. Arzık, soyut dışavurumcu ve gerçeküstücü bir anlayışı buluşturduğu siyah- beyaz ağırlıklı yapıtlarında, çeşitli bilgi ve imaj kaynaklarını kendine çıkış noktası alıyor; uçucu dijital kültürün hegemonyası altındaki günümüz dünyasında, görüntü ve anlatının kendini türetebilme ve kalıcılık imkânlarını araştırıyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü çıkışlı Arzık, deneysel bir tavırla fotoğraf sanatının taşıdığı geleneksel karanlık oda baskı tekniklerini, ressamlığının da getirdiği alternatif üslûp ile harmanlıyor.

Arzık'ın kendi gözbebeğinden alternatif bir evren tasavvuru ortaya koyduğu, bir başka deyimle paradoksal biçimde objektifiyle dünyaya karşı tavır almak suretiyle tarafsızlığını hayal gücüne dayalı bir yaklaşımla bozduğu sergisinde, sanatçının her biri tıpkı bir tuval gibi, çoğaltılması imkânsız ve devasa ebatlardaki, yarı soyut, kurgusal foto-grafik imajları izleyiciyle buluşturuluyor.

Eserlerinde türlü ışık ve gölge efektlerinden yararlanarak, stüdyosunda canlı modeller ve çeşitli nesnelerden yararlanan Arzık, işlerini anlam ve estetik açısından birbirine 'tutunan', ancak her durumda rastlantısal bir yaklaşımla ortaya koyuyor.

Seçtiği 'Photogram / Rayograph' tekniği ile, sanat tarihine yön veren Dadaist akımı üyesi Man Ray'e sâdık bir 'selâm' da veren Arzık, geldiği bu aşamanın eserleri ve izleyiciler arasında ürettiği 'iletişim'i, doğadaki 'mantar'ların işlevselliğine benzetiyor.

Bilindiği gibi mantarlar, doğanın 'İnternet' ağları gibi davranırken, özellikle mantar 'vücut'larının büyük bölümü, 'Miselyum' denen ince 'iplik' kitlelerinden oluşuyor. Bu kitleler aynı anda bir tür iletişime sebebiyet verdiği kadar, kimi organizmalar için öldürücü de olabiliyor.

İşte bu yönüyle, Arzık'ın sergisinde kendi içinde hem bağımsız hem de ilişkili kalmayı başaran, pek çok katman ihtiva eden bu 'fani' imajlar, insanın düş ve gerçeği buluşturduğu bilinçaltına ve doğanın soyut, görsel yoğunluğuna atıfta bulunan bir derinlik içeriyor.

Yapıtlarında imajın hakikati ve kalıcılığını, biçim ve ifade yönünden tartışmayı deneyen Arzık'ın sergisinde, çeşitli boyut, teknik ve konularda birbirinden bağımsız çalışmalar da yer alıyor.