Bozlu Art Project Mongeri Binası, 17 Mayıs – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Can Göknil’in “Belki Varmış Belki Yokmuş” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 2018 tarihli retrospektifinden sonra ürettiği son dönem çalışmalarının izleyici ile buluşacağı sergi, “zaman” ve “hayal” kavramları üzerinden sanatçının çok yönlü kişiliğini ortaya koyuyor.

Yazdığı ve resimlediği kitapların yanı sıra ressam kişiliği ve üç boyutlu sanat üretimleriyle 1970’lerden bu yana sanat dünyamızın önde gelen isimlerinden biri olan Can Göknil’in “Belki Varmış Belki Yokmuş” isimli sergisi Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda sanatseverler ile buluşuyor. * Sergi, adını içinde Can Göknil’in bir çalışmasının da olduğu Ayfer Tunç’un aynı isimli kitabından alıyor. “Zaman Zaman İçinde” ve “Sanat Hayal İçinde” başlıkları üzerinden iki kavram üzerinden ilerleyen sergide Göknil, kadim kültürlerden bu yana insanların hayal gücüne, inançlarına, gelecek algılarına şekil veren gezegenler ve çeşitli gök cisimlerinin farklı kültürlerde yeni isim ve anlamlar kazanarak devam eden sürekliliğine ve çeşitli mitolojik hikâyelere odaklanıyor.

Göknil, ismini Pertev Naili Boratav’ın aynı isimli kitabından alan, “Zaman Zaman İçinde” bölümünde “zaman” kavramını “mitolojik” bir altyapı ile ele alıyor. Sanatçının kodeks formatında Ayous ağacı üzerine betimlediği resimlerinde, insanoğlunun bilinmeyene ulaşma ve anlamlandırma çabasına tanık olacağımız mitolojik sahneler, gezegenler ve söylencelerin peşinde, zaman içinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Serginin “Sanat Hayal İçinde” başlığı altında toplanan bölümünde yer alan eserlerde, sanatçının “hayal” dünyasının tuval üzerine yansıyan ritmine eşlik ediyoruz. Göknil son dönemde yaptığı bu çalışmalarını “Zamanı sanatla dokudum; pandeminin getirdiği yalnızlık içinde resimlerime hayâllerimi, özlemlerimi yerleştirdim.” sözleriyle özetliyor. İçinde bulunduğumuz karamsar ortama rağmen şen ve mutlu bir yaşamın izini sürdüğümüz bu dünya, bize yeni ve umut vadeden kapılar aralıyor. Hayallerden sıyrılıp tuvallere aktarılan gerçeküstü ve espri yüklü kurgular, düşsel öğeler, masalsı bir atmosfer eşliğinde izleyicinin karşısına çıkıyor.

1970’li yıllardan itibaren her sergisini ayrı bir konu ve kavram bütünlüğünde düzenleyen sanatçının “zaman” ve “hayal” kavramlarını ele aldığı “Belki Varmış Belki Yokmuş” isimli sergisi 17 Mayıs – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir.