Bozlu Art Project Nişantaşı, Ali Teoman Germaner’in 1970’li yıllardan günümüze dek sürdürdüğü “Aloşnâme” isimli desen sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının başyapıtı niteliğindeki “Aloşnâme”nin ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alındığı sergiye Bozlu Sanat Yayınları tarafından hazırlanan, sanat tarihçisi Ahu Antmen’in kaleme aldığı Aloşnâme: Bir Heykeltıraşın Felsefe Taşı isimli kitap eşlik ediyor. 

Bozlu Art Project Nişantaşı, modern Türk heykelinin önde gelen sanatçılarından Ali Teoman Germaner’in (nam-ı diğer Aloş) “Aloşnâme” isimli desen sergisine ev sahipliği yapıyor. Aloş’un 1970’li yılların gerilimli toplumsal ortamında üretmeye başladığı ve günümüze dek sürdürdüğü bu desen serisi daha çok heykelleriyle ön plana çıkan bir sanatçının kişisel yolculuğuna dair ipuçları veren görsel bir günce olmasının yanı sıra, Türkiye’nin tarihine dair metaforlarla örülü görsel bir yorum da içeriyor.

Sergiye eşlik eden, Ahu Antmen’in kaleme aldığı Aloşnâme: Bir Heykeltıraşın Felsefe Taşı isimli kitap, bu özgün desenler birikimini ilk kez bu denli zengin bir kapsamda bir araya getirirken, Germaner’in zamana yayılmış bu başyapıtına dair çözümlemenin yanı sıra sanatçıyla yapılan ayrıntılı söyleşi ile Aloşnâme’nin gizemine pencere açıyor.

Aloşnâme’nin bir kitap ve sergi projesiyle daha kapsamlı bir şekilde ele alınarak yeniden gündeme gelmesini, toplumsal hayatla bağlarının irdelenmesini, Türk Sanat tarihindeki yeri ve öneminin daha iyi anlaşılmasını amaçlayan sergi, 25 Ekim - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında Bozlu Art Project Nişantaşı’nda görülebilir.

 Bu yaşa değin çok alıcı kuşlar gördüm, keskin, yaralayıcı pençeleri, ürkütücü gagaları vardı.

Hele tehdit dolu, saldırgan gözleri…

Çeşit çeşit yılanlara rastladım. Tanımlamaya dilim varmaz.

Nice varlıklar geldi geçti gözümün önünden. Her biri, bir iz bıraktı.

Suyun derinliklerinde, en sert çalkantıları umursamaz deniz kabukları gördüm, içine çekilmiş, kayıtsız. Tüm gördüğümü, zamanı mekâna katmış, insanın içinde gördüm.

Aloş