Hakkımızda

Sağlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Bozlu Holding bünyesinde kurulan “Bozlu Art Project” sanat yapıtına alışılmış kliklerin dışında bakabilmeyi amaçlamakta ve bu bağlamda yeni bir literatür yazını, panel, tartışma, arşiv, sergi gibi projeler üreterek sanatın tüm unsurlarına yönelik farklı bir söylem geliştirmeyi hedeflemektedir. Bozlu Art Project, Nişantaşı ve Şişli olmak üzere iki ayrı mekânda faaliyet göstermektedir.

Bozlu Art Project Şişli

Mongeri-Binasi

Türkiye’de Cumhuriyet dönemi mimarlığının önemli isimlerinden olan İtalyan mimar Giulio Mongeri’nin eseri olan tarihi Mongeri Binası, Bozlu Art Project’in yönetim merkezidir. Bağımsız bir sanat enstitüsü tasarısı ile kurulan Bozlu Art Project Şişli; kütüphane, arşiv, sergi, sanat semineri gibi faaliyetler ve bu faaliyetlerden beslenen sanat yayınlarıyla, araştırmacılara ve sanatseverlere yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir. Geçmişi 1970’li yılların sonuna dek uzanan Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu ve Bozlu Art Project’in birlikte çalıştığı sanatçıların yapıtları, tarihi Mongeri Binası’nda belli konseptler halinde sergilenmektedir. Modern ve çağdaş Türk sanatının önemli isimlerine ait yapıtlar, izleyicilere farklı kuşaklardan sanatçıların yapıtlarını geniş bir tarihsel perspektifte izleme imkânı sunmaktadır. “Sanatçı Atölyeleri” başlıklı bölümde sergilenen, klasiklerden günümüze birçok önemli sanatçının palet, fırça, önlük, boya tüpleri gibi sanatsal üretimleri esnasında kullandıkları malzemeler, sanatçı ve atölye ilişkisiyle ilgili yeni okumalara olanak tanımayı, Türkiye’de koleksiyon fikri ve mantığına farklı bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Bozlu Art Project Nişantaşı

Nisantasi

Bozlu Art Project, kuruluşunda belirlediği ilkesel unsurlardan hareketle, 2013 yılından bu yana Nişantaşı’ndaki sanat galerisinde düzenlediği sergilerle, bu alanın var olan bakış açılarına hem sanatsal hem de sergileme pratikleri yönünden farklı bir yorum getirmeyi amaçlamaktadır. Bozlu Art Project Nişantaşı’nda herhangi bir disiplin ve dönem kısıtlamasına gidilmeden düzenlenen sergilerin ortak noktası, modern ve çağdaş sanat alanında yeni tartışma alanları oluşturup, yaratıcı düşüncenin ön plana çıkarılmasını sağlamaktır. Birlikte çalıştığı sanatçıların yurt içi ve yurt dışındaki görünürlüklerini arttırmaya yönelik projeler üretmek, sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak Bozlu Art Project’in temel misyonlarından biridir. Düzenlediği sergilerle paralel gerçekleşen, sanatçı konuşmaları, belgesel, katalog ve arşiv çalışmalarıyla vizyonunu sanatseverlerle paylaşan Bozlu Art Project, sanat tarihsel bir bellek oluşturma konusunda Türkiye’de eksikliği hissedilen bilgi ve belge boşluğuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.