Gamze Taşdan “Cumhuriyet Kızları” isimli dördüncü kişisel sergisinde, 20 Aralık 2022 – 18 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izleyiciyle buluşuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken Taşdan, resimlerinde Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme ülküsünün simgesi haline gelen genç kızları konu edinerek, kolektif hafızamızda yer eden ulusal bir imgeye odaklanıyor.

Toplumsal cinsiyet ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi özellikle Yeşilçam bağlamında irdelediği resimleriyle tanınan Taşdan’ın bu yeni serisinde, kadınların kamusal bir görünürlük kazanma süreci; özel ile kamusal ayrımının mekânları; genç kızların kendi bireysel özlemleriyle toplumsal modernleşme ideolojisi arasında kendi kimliklerini, kendi benliklerini arayışları süreçleri, sanatçının kendine has üslubunun duyarlı, renkli, neşeli ama aynı zamanda düşündürücü aynasında ifade buluyor.

Kadınsılıktan uzak, “masum ve romantik” bir beden diliyle yeni ulusun inşa sürecinde önemli bir konumda yer alan genç kızlar, Taşdan’ın resimlerinin temel kaynağını teşkil ediyorlar. Kız Enstitüleri’nden biçki dikiş kurslarına, Köy Enstitüleri’nden dans salonlarına her alanda eğitim gören ve modernleşen bir Türkiye imgesinin başlıca simgesi haline gelen kızlar, zaman zaman da kolektif hafızalarımızdaki bayram ritüelleriyle karşımıza çıkıyorlar. Cumhuriyet rejiminin ilk evresinden başlayarak genç kızların stereotipik özelliklerini ön plana çıkaran Taşdan’ın amacı nostaljik bir özlemi yansıtmak değil, nostaljinin ulusal bağlamdaki anlamını sorgulamak: Cumhuriyet ülküsünün gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş hayallerine bakarken, geçmişin umutlarını günümüzün penceresinden yeniden değerlendirmek.

Gamze Taşdan, 20 Aralık 2022 – 18 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilecek “Cumhuriyet Kızları” isimli sergisinde, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde kadın imgesinin neden ve nasıl başat bir rol oynadığını da sorguluyor.

 

İlgili Sergiler