1981 yılında Bolu’da doğan Semih Zeki, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olur. Işık Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Semih Zeki’nin resimlerinde ağırlıklı olarak bozarak müdahale ettiği ve yan yana getirerek değiştirdiği mimari yapılarla, kütlelerin kendi içinde taşıdığı devingen şeffaf formlarla ve forma müdahale eden çizgilerle karşılaşırız. Doğa sanatçının resimlerinde bazen direkt bazen de gizli bir öznedir. Semih Zeki’nin üst üste gelen katmanlardan oluşan bir karmaşa sürecini izleyiciye irdeleten; fakat buna karşın karmaşadan uzak, dingin ve geniş espaslar içinde oluşan yapıtları zamanın nasıl biçimlendiğini göstermesi açısından önemlidir.

Yapıtlarında adeta insan anatomisini inceliyormuşçasına mimari yapıları irdeleyen, parçalayıp birleştiren ve böylece sürekli üreyen ve gelişen bir dil oluşturan Semih Zeki’nin mimari formlardan hareketle kurguladığı yapı, resimlerinin de çıkış noktasını belirlemektedir. “Her katmanın bir önceki katmanın üzerine gelerek onu değiştirmesi ya da üstünü kapatarak etkisini azaltması, kitle iletişim araçları ile günlük hayatımıza sokulan imgelere benziyor.” diyen Semih Zeki’nin resimlerinde üst üste gelen katmanlar, her katmanın bir öncekinin üzerine gelerek onu değiştirmesi ya da üstünü kapatarak etkisini azaltması gibi unsurların altını çizerek, günlük hayatımıza kitle iletişim araçları ile sokulan imajlara atıfta bulunur. Yüzeye eklenen her renk, imge ya da çizgiyle başlangıç noktasından uzaklaşan, apayrı bir hal alan resimler böylece her gün binlerce imajın etkisiyle evrilen insan doğasının değişimini sorgular.

 

Semih Zeki Sergileri