1977’de İstanbul’da doğan Evren Erol, 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Serigrafi Bölümü’nden, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun olur. Sanatı, var olan gerçekliğe alternatif bakma yöntemleri geliştirebilmek noktasında, sanatçıya sonsuz özgürlük alanı yaratan kendini ifade etme ve sorgulama dili olarak gören sanatçı, heykellerini kendi varoluşunu biçimleyen düşünce ve kavramların, bilinçaltında yer alan değişimin yansıması olarak tanımlar. Ahşap ve polyester gibi farklı malzemeleri bir arada kullanarak birbirine zıt kavram ve malzemelerin ilişkisini yorumlar. Bu açıdan değişim, dönüşüm, karşıtlık, ret ve kabul bağlamı gibi temel metaforlar çerçevesinde şekillenen yapıtlar, taşıdığı anlamların malzemeyle kurduğu diyalog açısından sanatçı için ayrı bir önem taşır.

Son kişisel sergisini New York’ta bulunan Arsham Fieg Gallery’de “Butterfly Effect” başlığı ile açan Evren Erol, “Aklın Yarat(t)ıkları” isimli çalışmasında geçmiş ile gelecek arasında düğümlenmiş günümüz toplumlarında, bireyin bilinçaltında yaşadığı sevginin ve şiddetin kaynağını, teslimiyet ve direnme kavramları üzerinden sorgular. İzleyenleri günlük hayatta yaşadıkları üzerinden yeniden düşünmeye ve hayal kurmaya çağıran sanatçı; ötekileşmiş, yabancılaşmış bir toplumda aklın uykusundan uyanan, kendini yeniden var edecek bireye odaklanır. Ahşap gibi doğal bir malzeme ile yapay bir malzeme olan polyesteri bir arada gördüğümüz çalışmasında, birbirine karşıt fikirlerin bir araya gelmesini temsilen zıt kavram ve malzeme ilişkisinin bir yorumu söz konusudur.