1970 yılında İstanbul’da doğan Burcu Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden 1993 yılında mezun olur. Mekân tasarımı alanındaki çalışmalarını, 2003 yılında fotoğrafı araç olarak kullanmaya karar verdiğinde, başka bir safhaya taşımaya başlar. Aksoy, “Fotografik İşler” olarak adlandırdığı bu sanat çalışmalarını mimarlık, tasarım, psikiyatri ve psikanaliz disiplinlerini temel alarak üretir.

Objektifin gördüğünün dışında kalan, kişinin kendisinden başkasının tahayyül edemeyeceği görüntüyü oluşturmayı, nesne ve mekanları birbirine karıştırarak yeni yapı ve şekillere dönüştürmeyi tercih ediyorum. Fotografik işlerim bu düşüncelerin dijital ortamdaki ifadesidir.” diyen sanatçı, mimari disiplinin görme alışkanlığının da katıldığı bir zihnin yıkıcı-yapıcı-dönüştürücü özelliklerinin ortaya çıkardığı bir toplamdan bahseder. Birbirinden farklı sayısız zihin durumlarına ait olası görme ve algı biçimlerinin bir mekânı inşa edişiyle ilgilenir.

Fotografik işlerin her biri daima farklı bir zaman dilimi ile adlandırılırken, içinde yer aldıkları fotografik seriler ise daima birer psikiyatri terimi ile adlandırılır.